Disleksi

Herhangi bir nörolojik sorun olmadığı halde, orta ya da yüksek zihinsel kapasitesine rağmen, kişinin okuma, yazma ve matematik alanlarında zorlanması, öğrenme bozukluğunun işareti olabilir.

Özel bir Matematik Sorunu: DİSKALKULİ

Diskalkuli; Öğrenme bozukluğu adı altındaki geniş spektrumun bir parçasıdır. Bu sorunda çocuğun zeka kapasitesi normal ya da normalin üstünde olduğu halde matematik alanında güçlük yaşamasıdır. Problemde hangi işlemi yapacağına karar veremezler, soruyu başkası okuduğunda daha iyi anlar ve problemi zihinden çözmeyi yeğlerler.

Dört işlemi yaparken yavaştır, parmaklarını sayarlar, eldeleri unuturlar, sayıları dağınık yazarlar, basamakları alt alta getiremezler, sonucu yanlış ya da ters yazarlar, sağlamasını karıştırırlar.
Sayılardan 6’ı 9, 7’i 4, 3’ü E gibi algılayabilir. Rakamları, aşağıdan yukarıya, sıfırları saat yönüne doğru çizebilirler. Sayı, uzaklık, miktar, şekil, boyut, zaman ve para gibi kavramları algılamakta güçlük çekebilirler.

Saati ve çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanırlar. Tarih, plaka, adres ve telefon numaraları gibi bilgileri hatırlamayabilirler. Ayrıca geometri ve kesirli işlemlerde de performanslarının düşük olduğu söylenebilir.

Özel bir Yazı yazma Sorunu: DİSGRAFİ

Disgrafisi olan çocuk kelimelerin şifresini çözmekte problem yaşar. Motor beceri, görsel ve işitsel algı sorunları nedeniyle duyduğu kelimeleri yazarken harfleri yanlış, eksik ya da ters yazma gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışır.

Sıklıkla b-d, b-p, m-n, z-s, d-t, f-v, ğ-g ve noktalı harfleri birbiri ile karıştırabilir. Sayıları ters veya dönmüş olarak (3-E, 6-9, 4-7, 2-5, 10-01 gibi) algılayıp yazabilir. Kalem uygun pozisyonda tutamadığı gibi kalem kontrolü de zayıftır. Yazıları dağınık ve okunaksızdır, defterleri düzensizdir. Bazı harf ve heceleri ya atlar ya da ekler.

Hece ya da sözcüğü ters yazar. İmla kuralları ve noktalama işaretlerine uymaz. Yazılı sınavlarda başarı düzeyleri düşüktür. Yaşıtlarına oranla daha yavaş yazar, tahtaya bakarak yazıları deftere geçirirken ya da öğretmenin söylediklerini yazarken sınıfa ayak uyduramaz.

Özel bir Okuma Sorunu : DİSLEKSİ

Bireyin yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma başarısı beklenenin önemli ölçüde altındadır. Bazıları yaşıtlarına göre çok yavaş okur, bazıları da okuduklarını anlamazlar Sıklıkla (b-d, b-p, m-n, b-m) harflerini okurken karıştırırlar. Harf sözcük ve satır atlayabilirler. Bazen heceler bazen de sözcüğün tamamını ters okuyabilirler.

Dikkat, algı, muhakeme ve hafıza güçlükleri yaşarlar. Sağ-sol, yön ve zıt kavramları genellikle karıştırırlar.

Disleksi bir hastalık değildir. Dolayısıyla bu güçlüğü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu duruma anksiyete, depresyon gibi bazı pskiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa mutlaka çocuk pskiyatristinin görmesinde yarar vardır.

Disleksinin çözümü için en geçerli yöntem özel eğitimdir. Çocuk gerekli psiko-pedagojik değerlendirmelerden geçer zihinsel performansını ölçen testlerde IQ puanının düşük olmamasına dikkat edilmelidir.

Ailenin ve öğretmenin gözlem ve görüşleri de alınarak görsel – işitsel dikkat sorunları, okuma – yazma analizleri, geçmişle ilgili travmatik deneyimleri, motivasyonu, güçlü olduğu alanları ile geliştirmesi gereken yönleri incelenir.

Her şeyden önemlisi bu bilgilerle çocuğa farkındalık yaratılarak başarısızlığının sebebinin sadece kendine ait olmadığı, birlikte üstesinden gelinebileceği gerçeğinin altı çizilir. Böylece okul, ders, ödev vb. artık kabus olmaktan çıkacaktır.

Sevgili anneler, babalar ve öğretmenler; eğer daha çok egzersizle, özel ders ve kurslarla çocuğunuzun akademik sorunlarını çözemiyorsanız ve çocuğunuzun zihinsel hiçbir engeli yoksa merkezimizi arayarak destek arayışına girebilirsiniz.

Çünkü; doğru eğitim ile çocuklar çok farklı stratejiler kazanarak bu sorunları ile nasıl başa çıkacaklarını öğreniyorlar ve özgüvenlerini kazanmış olarak eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Onlara bu fırsatı mutlaka veriniz.