Uzm. Psk. Meltem Turan Kader

Hakkında

Meltem Turan, Lisans eğitimini 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi Vakfında ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde stajyer psikolog olarak çalıştı.

Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında tamamladı. Bu eğitim süresince Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli psikoterapi eğitimi aldı. “Psikososyal değişkenler ve depresyon belirtileri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi” konulu bitirme projesiyle yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve klinik psikoloji uzmanlığını almıştır. Uzmanlık eğitimi boyunca Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Biriminde süpervizyon altında psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdi. Özel bir okulda rehberlik biriminde ve danışmanlık merkezinde klinik psikolog olarak çalıştı.

Yüksek Lisans Eğitimine ek olarak, The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı temel Şema Terapi eğitimini tamamladı. Çözüm odaklı terapi, çocuk ve ergenlerle sanat terapileri uygulamaları eğitimi aldı. Kognitif Terapi Sertifikasyon programını tamamladı. Dr. Murat Dokur tarafından verilen çift-aile terapi eğitimi (500 saat) devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği Üyesidir.

Meltem Turan, klinik alanda çalışmalarına Özel Pedamed Psikiyatri Tıp Merkezinde devam etmektedir. Ağırlıklı olarak izlediği yaklaşım Bilişsel Davranışçı Terapidir.

Aldığı Eğitimler

 • Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı (96 saat), Dr. Emel Stroup (ABPP, ACT)
 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması
 • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması
 • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması
 • OKB’de ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme)’nin Uygulanması
 • Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (42 saat), Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu (ISST Certified Schema Therapist / Trainer)
 • Çözüm Odaklı Terapi, Dr. Nevin Dölek
 • Çift-Aile Terapisi Eğitimi (Avrupa Aile Terapisi Derneği tarafından onaylı- 500 saat/ Devam etmekte), Dr. Murat Dokur
 • Rorschach-TAT Testi (Yetişkin), Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Devam etmekte- Doç. Dr. İrem Erdem Atak
 • Psianalitik Psikopatoloji ve Projektif Testelere Giriş Seminerleri, Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • MOXO DEHP Testi (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Sürekli Performans Testi)

Çalışma Alanları

Depresyon, anksiyete(sosyal fobi, agorafobi, yaygın Ansiyete bozukluğu, Panik Bozukluk, fobiler), Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), hastalık kaygısı bozukluğu, sınav kaygısı, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB).