Uzm. Psk. Sabiha Doğan

Hakkında

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yataklı kadın servisinde nevrotik ve psikotik vakalar üzerine klinik gözlem ve çalışmalar yaptı.

Kariyerine özel bir kurumda psikolojik destek ihtiyacı olan ailelere ve çocuklara danışmanlık vererek başlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında “Kadına yönelik şiddetin psikolojik yansımaları”nın değerlendirildiği bitirme projesiyle uzmanlığını almıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Evlilik ve Aile Danışmanlığı programını tamamlayarak aile danışmanı ünvanını kazanmıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk tarafından verilen EMDR eğitimini tamamlayarak, EMDR Uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır. Sivil toplum örgütünde gönüllü psikolog olarak travma mağduru kadınlar ve ergenlerle çalışmaktadır. Emdr Travma İyileştirme grubu gönüllüsüdür. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Şuanda çalışmalarına PEDAMED Psikiyatri Tıp Merkezi’nde devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

DATEM (CBST) Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi’nde (Center for Behavioral Studies and Therapies), Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları eğitimini aldı.

  • Travma Sonrası Stres Bozukuğu
  • Yaygın Kaygı Bozukluğu
  • Depresyon
  • Obsesif-Kompülsif Bozukluk
  • Panik Bozukluk
  • Agorafobi
  • Sosyal Kaygı
  • Yeme Bozuklukları

Psikodinamik Terapi ve Kişilik Bozuklukları Eğitimi- (3 yıl) Prof. Dr. Doğan Şahin-Çapa Yetişkin Psikiyatrisi

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitimi- İstanbul Üniversitesi (450 saat)

Travmada Müdahale Yöntemleri Eğitimi – Travma Çalışmaları Derneği

EMDR Terapisi Eğitimi -Emre Konuk – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Migren ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Emdr ve Bilişsel müdahaleler Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Çocuklar için Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi-Nevin Dölek

İmago Çift Terapisi – Evlilik Terapileri Enstitüsü

Çözüm Odaklı Terapi eğitimi – Esra İşmen Gazioğlu-İstanbul Üniversitesi

Rorschach Testi – Yetişkin Rorschach ve Projektif Testler Derneği-Tevfika İkiz

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ( MMPI Testi)

Nöropsikoloji Testler: Pınar Uysal Cantürk

Stroop Testi TBAG Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Görsel – İşitsel Sayı Dizileri Testi B form

CAS Testi (Cognitive Assessment System) – İstanbul Üniversitesi

Torrance Testi – Georgia Üniversitesi

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Türk Psikologlar Derneği)

Çalışma Alanları

Yetişkin ve Ergen Bireyler

Geçmişe ait travmatik deneyimler, ilişki sorunları, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif-kompülsif bozukluk, çift ve evlilik terapisi, sınav kaygısı, fobiler, panik bozukluk, yeme bozuklukları ve performans geliştirme çalıştığı sorun alanlarıdır.